T.C.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

KEMAL DEMİR FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

Staj Komisyonu Başkanlığı

Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Klinik Uygulamalarında "Staj Devamsızlığı" ile ilgili Komisyonumuzun aldığı karar şu şekildedir:

1- Bir aylık staj süresi içerisinde devamsızlık süresi "Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca (tüm uygulamalı derslerde olduğu gibi) %20 şeklinde uygulanacaktır. Buna göre aylık stajların 20 iş günü olduğu düşünüldüğünde bunun %20'si 4 iş gününe tekabül etmektedir. Bie stajda 4 günlük devamsızlık süresini aşan öğrenci devamsızlık nedeniyle stajı tekrar yapacaktır.

2- Staj devamsızlığı için "Lisans Eğitim ve Öğretim Süresi Sınav ve Değerşendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca sağlık raporu kabul edilmemektedir.

3- Klinik Uygulama Dersi'nden başarılı sayılabilmek için öğrencinin bir stajda 20 iş gününü tamamlaması gerekmektedir. Buna göre 1-4 iş günü arasında staj devamsızlığını, Staj Komisyonu'nun belirleyeceği tarih ve staj yerinde (birebir oranında) telafi etmekle yükümlüdür. Telafi yapılmayan durumlarda staj tekrarı yapılacaktır.

 

Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu © 2019 Sayfa Başı