Misyon ve Vizyon

Öz Görev (Misyon)

Hastalık ve kazaların yol açtığı özürler nedeni ile bağımlı olan kişilerin fiziksel fonksiyonlarını geliştirerek sosyal ve mesleki açıdan toplum içinde gelebilecekleri en üst seviyeye getirilmesi; sağlıklı kişilerin yaşam kalitesi yükseltilerek hastalık ve kazaların önlenmesi ve böylece sonradan oluşabilecek engellilik oranının azaltılması; çeşitli hastalıklardan sonraki tedavi döneminde iyileşme sürecini kısaltarak kişilerin bir an önce eski sağlıklarına kavuşmalarının sağlanması için yaşam boyu eğitim - öğretim ve kendini geliştirme becerisine sahip, insan haklarına saygılı, çağdaş, mesleki ve bilimsel alanda yetkin fizyoterapistlerin yetişmesi için lisans ve lisans üstü eğitimi vermek. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bilim dalında araştırmacıların yetişmesini sağlamak, bilimsel araştırmalar yapmak ve elde edilen gelişmelerin toplum sağlığı yararına kullanılmasını sağlamak. Fizyoterapistlik eğitimi ve mesleğinin sürekli gelişmesi ile ilgili çalışmalar yaparak fizyoterapi bilimine yön vermek.

Öz Görüş (Vizyon)

Fizyoterapi ve rehabilitasyon bilim dalında eğitim, araştırma ve toplum sağlığı, engellilerin topluma kazandırılmaları (eğitim, iş, sosyal hayata katılma gibi) alanlarında bilimsel temeller ışığında ulusal ve uluslar arası boyutta örnek alınan ve başvurulan, üniversitemizin saygın bir bölümü olmak.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yetki:Yüksekokulumuzun kurumunu gösteren Kanun Maddesi: Kanun no:3837, Kabul Tarihi: 3.7.1992 Ek Madde 16 dır. Eğitim-öğretimine AİBÜ 19 ocak 1995 yılı, 12 nolu senato kararı ile 1996-1997 döneminde başlamıştır. İlgili Kanun Maddesi, senato Kararı ve Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında yapılan protokol gereği yetkisini almıştır.

Görev ve Sorumluluklar

Ulusal ve uluslar arası alanda okulumuzu en iyi şekilde temsil etmek, akademik ve sosyal anlamda ilişkilerimize devam etmek, bilgi alış verişinde bulunmak. Yaşam boyu eğitim - öğretim ve kendini yetiştirme becerisine sahip, araştırıcı, insan haklarına saygılı, çağdaş, mesleki ve bilimsel alanda yetkin fizyoterapistler yetiştirmek. Bu amaçla lisans ve lisans üstü programları yürütmek. Bilimsel araştırmalar yapmak ve elde edilen gelişmelerin toplum yararına kullanılmasını gerçekleştirmek. Fizyoterapistlik eğitimi ve mesleğinin sürekli gelişmesi ile ilgili çalışmalar yaparak fizyoterapi-rehabilitasyon bilimine yön vermek.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu © 2019 Sayfa Başı