Eğiticinin Eğitimi Seminer Projesi:

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı projemiz kapsamında 22 Ocak 2011 tarihinde başlayıp bir hafta süren 'Eğiticinin Eğitimi' semineri okulumuzda yapıldı. Akademik ve idari personelimizle birlikte, 3 adet 3. sınıf öğrencimiz ve Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünden bir akademisyenin oluşturduğu 18 kişilik grup, etkin ders anlatımı, sunum teknikleri, iletişim becerileri, öğrenme şekilleri farklı olan kişilerin tümüne hitap edebilme gibi konu başlıkları hakkında yoğun bir eğitim programına girdi. Eğitim kalitemizin artmasında bizi destekleyecek, öğrencilerimize daha iyi hizmet verme konusunda bizlere ışık tutacak bu ve benzeri hizmet içi eğitim programlarımız devam edecektir.

Erişkin Nörolojik Rehabilitasyonda Güncel Yaklaşımlar Kursu:

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı projemiz kapsamında 5-11 Haziran 2011 tarihleri arasında okulumuzda düzenlenen bu kursta felçli hastaların rehabilitasyonunda uygulanan nörofizyolojik yaklaşımlardaki son gelişmelere ait bilgiler Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi FTR Bölümünden 3 öğretim üyesi tarafından verilmiştir. Elde edilen bilgiler hastalarla yapılan pratik çalışmalar ile pekiştirilmiştir.

Thera-Band Academy, Bands, Balls & Balance Workshop:

Mart 2011’de, postür, denge, kuvvet, koordinasyon geliştirici egzersizler olarak theraband ve top egzersizleri kursu alınmıştır.

Bunların dışında okulumuz akademik personeli yurtiçi ve yurtdışı bilimsel ve sosyal çalışmalara katılarak yaşam boyu öğrenme prensibine sahip çıkmaktadırlar. Bu faaliyetlere zaman zaman öğrencilerimiz de iştirak etmektedir.  

Mezuniyet Derecesi: Lisans

 

Mezuniyet Sonrası Alınan Unvan: Fizyoterapist

 

Programın Süresi: 4 yıl (her yılda 2 dönem, her dönem sınav haftaları dahil olmak üzere 16 hafta, 4. ve 6. dönem sonlarında her biri 6 hafta sürecek olan 2 adet yaz stajı)

 

Ders Tipi: Tam gün eğitim

 

Mezuniyet: Öğrencilerin derslerini başarıyla tamamlamaları, 12 haftalık yaz stajlarını tamamlamaları, en az 2.00’lık not ortalamasını tutturmaları (100 üzerinden 65) beklenmektedir. Toplam 158 (240 ECTS) mezuniyet için gereklidir.

 

Eğitim Olanakları: Teorik ve pratik eğitim dersleri, laboratuar çalışmaları, staj çalışmaları, klinik çalışmalar, hasta takibi, seminer hazırlama ve sunma

 

Öğrenci Değerlendirme Metodları: Teorik ve pratik sınavlar, seminer sunumları, vaka sunumları, stajların değerlendirilmesi.

Ekler:
Bu dosyayı indir (YENİ PROGRAM.doc)Lisans Programı[ ]174 kB

Amaç:

Abant İzzet Baysal üniversitesi, Sağlık Bilimler Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans Eğitim Programının amacı günümüzde büyük bir hızla gelişme gösteren ve çeşitli uzmanlık alanları oluşan fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında belirli alanlarda uzmanlaşmış, bilimsel gelişme ve yenilikleri takip ederek bunları mesleki ve bilimsel yaşamında kullanılabilen öğrenci ve araştırıcılar yetiştirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca bu yetişmiş elemanların sağlıklı, daha iyi üreten bir toplum oluşmasında ve özürlülerin topluma kazandırılmasında önemli katkıları bulunacaktır.

Yüksek Lisans Eğitim Programı:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimler Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda Lisansüstü eğitimi olarak Yüksek Lisans programı yürütülür. Eğitim dili Türkçedir. Öğrencilerin bu programı tamamlayabilmesi için birbirini izleyen 2 yarıyıllık ders döneminde kazanmaları gereken en az kredi miktarı 24’tür.

Dersleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde birbirini izleyen 2 yarıyıl içinde bir tez çalışması yapmak, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazma esaslarına uygun olarak yazma ve Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır.

 

Görev Alacak Öğretim Üyeleri:

Doç. Dr. Yeşim BAKAR

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı

 

Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇINAR ÖZDEMİR

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

 

Yrd. Doç. Dr. Tamer ÇANKAYA 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

 

Yrd. Doç. Dr. Şebnem AVCI

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

 

Yrd. Doç. Dr. Nuriye ÖZENGİN

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

 

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Neriman NARİN 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

 


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu © 2018 Sayfa Başı