Amaç:

Abant İzzet Baysal üniversitesi, Sağlık Bilimler Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans Eğitim Programının amacı günümüzde büyük bir hızla gelişme gösteren ve çeşitli uzmanlık alanları oluşan fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında belirli alanlarda uzmanlaşmış, bilimsel gelişme ve yenilikleri takip ederek bunları mesleki ve bilimsel yaşamında kullanılabilen öğrenci ve araştırıcılar yetiştirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca bu yetişmiş elemanların sağlıklı, daha iyi üreten bir toplum oluşmasında ve özürlülerin topluma kazandırılmasında önemli katkıları bulunacaktır.

Yüksek Lisans Eğitim Programı:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimler Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda Lisansüstü eğitimi olarak Yüksek Lisans programı yürütülür. Eğitim dili Türkçedir. Öğrencilerin bu programı tamamlayabilmesi için birbirini izleyen 2 yarıyıllık ders döneminde kazanmaları gereken en az kredi miktarı 24’tür.

Dersleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde birbirini izleyen 2 yarıyıl içinde bir tez çalışması yapmak, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazma esaslarına uygun olarak yazma ve Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır.

 

Görev Alacak Öğretim Üyeleri:

Doç. Dr. Yeşim BAKAR

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı

 

Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇINAR ÖZDEMİR

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

 

Yrd. Doç. Dr. Tamer ÇANKAYA 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

 

Yrd. Doç. Dr. Şebnem AVCI

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

 

Yrd. Doç. Dr. Nuriye ÖZENGİN

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

 

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Neriman NARİN 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

 


Bolu Abant İzzet Baysal University - Kemal Demir Physical Therapy and Rehabilitation School © 2019 Back to top