Eğiticinin Eğitimi Seminer Projesi:

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı projemiz kapsamında 22 Ocak 2011 tarihinde başlayıp bir hafta süren 'Eğiticinin Eğitimi' semineri okulumuzda yapıldı. Akademik ve idari personelimizle birlikte, 3 adet 3. sınıf öğrencimiz ve Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünden bir akademisyenin oluşturduğu 18 kişilik grup, etkin ders anlatımı, sunum teknikleri, iletişim becerileri, öğrenme şekilleri farklı olan kişilerin tümüne hitap edebilme gibi konu başlıkları hakkında yoğun bir eğitim programına girdi. Eğitim kalitemizin artmasında bizi destekleyecek, öğrencilerimize daha iyi hizmet verme konusunda bizlere ışık tutacak bu ve benzeri hizmet içi eğitim programlarımız devam edecektir.

Erişkin Nörolojik Rehabilitasyonda Güncel Yaklaşımlar Kursu:

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı projemiz kapsamında 5-11 Haziran 2011 tarihleri arasında okulumuzda düzenlenen bu kursta felçli hastaların rehabilitasyonunda uygulanan nörofizyolojik yaklaşımlardaki son gelişmelere ait bilgiler Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi FTR Bölümünden 3 öğretim üyesi tarafından verilmiştir. Elde edilen bilgiler hastalarla yapılan pratik çalışmalar ile pekiştirilmiştir.

Thera-Band Academy, Bands, Balls & Balance Workshop:

Mart 2011’de, postür, denge, kuvvet, koordinasyon geliştirici egzersizler olarak theraband ve top egzersizleri kursu alınmıştır.

Bunların dışında okulumuz akademik personeli yurtiçi ve yurtdışı bilimsel ve sosyal çalışmalara katılarak yaşam boyu öğrenme prensibine sahip çıkmaktadırlar. Bu faaliyetlere zaman zaman öğrencilerimiz de iştirak etmektedir.  


Bolu Abant İzzet Baysal University - Kemal Demir Physical Therapy and Rehabilitation School © 2019 Back to top